סופי לא מצפצפת יותר, מה קרה?

הצפצפה של סופי אינה חסינה למים - היא יכולה להינזק כאשר היא נמצאת במים או בתוך מדיח כלים. יש לנקות את סופי אך ורק בהתאם להוראות הנקיון שעל גב הקופסא.